Båtslip

uploads/thumb_CIMG1412.JPGuploads/thumb_CIMG1422.JPG

Sjösättninsgrampen (båtslipen) finns tillgänglig för fiskehamnens medlemmar. Fiskehamnen har 2 ramper och KSSF har 1. Dessa tre får användas fritt av fiskehamnens samt KSSF:s medlemmar.

Är du inte medlem? Då måste du betala en avgift till fiskehamnsöreningen se pris nedan. Pengarna sätts in på Bg. 5433-8959.

uploads//thumb_CIMG1567.JPG

Rampavgifter
Privatpersoner
Sjöttning: 200kr
Upptagning: 200kr
Säsongsavgift: 500kr (obegränsad användning av egen båt)
Företag
För företagsverksamhet kontakta hamnmästaren. (Se kontakt)