Stängning av hamnen

Hamnen stänger för säsongen
Landgångarna kommer att tas in tidigast den 21/10.
Från och med detta datum skall båtplatserna vara tomma.
Landgångarna tas in oavsett om någon båt ligger kvar.

Styrelsen tackar för denna soliga säsong

Fyren.

Våran gemensam fyr blev i våras tyvärr svårt sönderslagen.
Ni har säker sett att fyrhuset saknats denna säsong.
Renovera fyrhuset skall ske under vintern för att vara klart innan nästa säsong.
Vi kommer också att förstärka våran kameraövervakning i hamnen till nästa säsong för att få ännu bättre täckning över vårt område.